โครงการปันฝัน   มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม
โดย  และ 
   
บริจาครถวีลแชร์กับโครงการปันฝัน
โดย AIS และ จส.100
 
โครงการบริจาครถวีลแชร์
โดย AIS และ จส.100
โครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้พิการยากไร้ที่ต้องการรถวีลแชร์
ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเมื่อเอไอเอสเข้ามามี ส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวจึงได้นำช่องทางดิจิทัลเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก
ให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน
ยอดบริจาคขณะนี้ SlotV
บาท
บาท
 
สถานะรถวีลแชร์

ปัจจุบันคันที่
donate_arrow

 


ความเป็นมาของโครงการ
บริจาครถวีลแชร์กับโครงการปันฝัน โดย AIS และ จส.100

  เป็นระยะเวลากว่า 24 ปี ที่สถานีวิทยุ จส.100 โดย บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง การส่งผ่านข้อมูล ข่าวสารและข้อมูลจราจร เพื่อเอื้อประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของคนในสังคม นอกจากภารกิจหลักข้างต้นแล้ว สถานีวิทยุ จส.100 ยังมีโอกาสได้ รับรู้เรื่องราวความมีน้ำใจของคนในสังคม รวมทั้งเป็นตัวแทนในการหยิบยื่น “น้ำใจ” จากคนหนึ่งสู่คนหนึ่ง หรือหลายๆ ชีวิตที่ร้องขอความช่วยเหลือผ่านมายังสถานี

หนึ่งใน “น้ำใจ” ดังกล่าว คือ น้ำใจที่มีต่อผู้พิการและผู้สูงอายุ ที่ใช้รถวีลแชร์ ทั้งนี้จากสถิติจำนวนผู้พิการที่ต้องใช้รถวีลแชร์นับแสนคน และการที่ประเทศไทย ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ต้องการใช้วีลแชร์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นข้อมูลให้เรารับรู้ว่า สังคมไทยยังมีผู้พิการและผู้สูงอายุอีกจำนวนมาก ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ช่วยในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

และเมื่อได้ร่วมมือกับเอไอเอสในโครงการดังกล่าว เอไอเอสจึงได้นำช่องทางดิจิทัลเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาคเงินผ่าน www.punfun.org ได้มากยิ่งขึ้น